ΛΕΥΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΛΕΥΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΛΕΥΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
ΛΕΥΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Τα κανάλια είναι από PVC &.....