Εξειδίκευση Αναζήτησης

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΟΥΦΑ ΜΕΤΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 750Ν
ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΟΥΦΑ ΜΕΤΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 750Ν

- μηχανική αντοχή : 750N - χρώ&mu.....

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΟΥΦΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1250Ν
ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΟΥΦΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1250Ν

- μηχανική αντοχή : 1250N - χρώ&m.....